Featured post

တေသာင္းတန္ ငါးေထာင္တန္ ေငြ စကၠဴ က်ပ္ အတု နွင့္ အစစ္ခြဲနည္း

တေသာင္းက်ပ္တန္ အတုအစစ္ကို သာမန္ၾကည့္ရံုမွ်ျဖင့္ ခဲြျခားရန္ခက္ခဲျပီး အစစ္တြင္ CENTRAL BANK OF MYANMAR စာတန္းပါသည့္ ေနရာတြင္ အနည္းငယ္သာၾကမ္းျခင္း၊ အတုတြင္ပါရိွသည့္ လံုျခံဳေရးၾကိဳးတြင္ ခရမ္းေရာင္ တမ်ဳိးတည္းရိွေသာ္လည္း အစစ္ရိွ လံုျခံဳေရးၾကိဳးတြင္ အ၀ါႏွင့္ ခရမ္းေရာင္ပါ၀င္ေၾကာင္းႏွင့္ အစစ္တြင္ ေဆးသားေ ကာ င္းမြန္ၿပီး အတုတြင္ ေဆးသားျပတ္သားမႈမရိွဘဲ ေဆးသားမ်ား ျပန္႔ေနေၾကာင္း ျပည္တြင္းရိွ ပုဂၢလိကဘဏ္တခုမွ လက္ေ ထာက္မန္ေနဂ်င္းတဦးက အတုအစစ္ခဲြျခားပံုကို ရွင္းျပသည္။

အတု က ႀကဳိးအေရာင္မေျပာင္းဘူး CBM တံဆိပ္မပါဘူး အစစ္ က ႀကဳိးအေရာင္ေျပာင္းတယ္ CBM တံဆိပ္ပါတယ္ ဒီ ပုိက္ဆံကအတုျဖစ္ဖုိ႔မ်ားတယ္ ဂဏန္းေအာက္မွာ မွင္နီနဲ႔တားထားတယ္ အတုေတြေတြဆုိဘဏ္ေတြက ေဖာက္စက္နဲ႔ေ ဖာက္ပစ္တာ ဒီပုိက္ဆံကုိ ဒီလူေတာင္းပန္ပီး ျပန္ေတာင္းလာလုိ႔ ထင္တယ္ မွင္နီနဲ႔ျပန္တားေပးလုိက္တာ ဒီလုိ ဓာတ္ပုံ နဲ႔ဆုိ အတုအစစ္ခြဲဖုိ႔ခက္တယ္ အတုထုတ္တဲ႔သူေတြက ေတာ္တယ္ ဓာတ္ပုံနဲ႔က် ႀကဳိးအေရာင္ကတူေနတယ္။

ျကိဳး အ​ေရာင္​ကိုၾကည္​့ပါ အတုက အနီ​ေရာင္​တမ်ိဳး ပဲ ပါပါတယ္​ ။ အစစ္​က အစိမ္​းနဲ႔အနီ ႏွစ္​​ေရာင္​​ေျပး​ေနပါတယ္​ ။ အခု​ေနာက္​ပိုင္​းအတု​ေတြက လက္​ရာပို​ေကာင္​း လာပါတယ္​ နံပါတ္​အ​ေရာင္​​ေတြ စကၠဴ အသား​ေတြ က အစစ္​နီး ပါး ​ေကာင္​းမြန္​လာပါတယ္​ ။ ႀကိဳး အ​ေရာင္​ ကိုအဓိက ထား ျကည္​့ ပါ ႀကိဳးက ႏွစ္​​ေရာင္​​ေျပး​ေနရင္​ အစစ္​ပါ ။

ေငြ စကၠဴ က်ပ္ ၅ဝဝဝ တန္ အတုႏွင့္ အစစ္

ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ၅ဝဝဝ က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴ အတုႏွင့္ အစစ္ ခြဲျခား ႏုိင္ရန္ အတြက္ သာမန္ အားျဖင့္ ထင္သာ ျမင္သာ ရွိသည့္ အလြယ္ တကူ ႏႈိင္းယွဥ္ ခြဲျခား သိရွိ ႏုိင္ေသာ ေအာက္ပါ အခ်က္ အလက္ မ်ားအား သတိျပဳ ႏုိင္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိ ဘဏ္မွ သတင္း ရရွိသည္ –

ေငြစကၠဴ အစစ္

(က)စကၠဴ အမ်ဳိး အစားမွာ စကၠဴသား က်စ္လ်စ္ သိပ္သည္းၿပီး၊ အထူ အပါး ညီညာမႈ ရွိျခင္း၊ ခရမ္းလြန္ ေရာင္ျခည္ ေအာက္ တြင္ ႏုိ႔ႏွစ္ေရာင္ ေျပာင္းျခင္း၊ ရာသီ ဥတုႏွင့္ ေရစုိဒဏ္ ခံႏုိင္ျခင္း၊

( ခ)ေငြစကၠဴ နံပါတ္ မ်ားမွာ အကၡရာ (၂) လုံး၊ ဂဏန္း (၇) လုံးပါ ျမန္မာ အကၡရာ ဂဏန္းႏွင့္ အဂၤလိပ္ အကၡရာ ဂဏန္း တုိ႔ျဖင့္ (၂) မ်ဳိး ႐ုိက္ႏွိပ္ ထားၿပီး ခရမ္းလြန္ ေရာင္ျခည္ ေအာက္တြင္ နီရဲ ေတာက္ပ စြာ ေတြ႕ျမင္ ရျခင္း၊

(ဂ)ေရစာမ်ား အေနျဖင့္ ဆင္ျဖဴေတာ္ပုံ ေရစာႏွင့္ ၅ဝဝဝ တန္ဖုိး ေရစာ ပါရွိျခင္း၊ အလင္းေရာင္ တြင္ ေထာင္ၾကည့္ က ျမင္ရၿပီး၊ ခရမ္းလြန္ ေရာင္ ျခည္ေအာက္တြင္ မျမင္ရျခင္း၊

(ဃ)လုံၿခံဳေရး ႀကိဳးအား ေငြစကၠဴ တြင္ ေဒါင္လုိက္ ထည့္သြင္း ထားၿပီး ၅ဝဝဝk စာတန္း အား အတည့္/ ေျပာင္းျပန္ ႐ုိက္ႏွိပ္ ထားျခင္း၊ ခရမ္း လြန္ ေရာင္ျခည္ ေအာက္တြင္ နီ၊ ျပာ၊ ဝါ အေရာင္မ်ား ေတြ႕ရ ျခင္း၊

(င)ပုံႏွိပ္နည္း စနစ္မွာ ေဖာင္းႂကြ ပုံႏွိပ္ နည္းစနစ္ျဖင့္ ႐ုိက္ႏွိပ္ ထားၿပီး စာလုံး၊ ေဆးေၾကာင္း မ်ားႂကြ ေနၿပီး ၾကည္လင္ ေတာက္ပ ျပတ္သားမႈ ရွိျခင္း၊

ေငြစကၠဴ အတု

( က) စကၠဴ အမ်ဳိး အစားမွာ သာမန္ စကၠဴတြင္ ႐ုိက္ႏွိပ္ ထား၍ ေျပာင္ ေခ်ာေနၿပီး၊ စကၠဴသား ပြကာ က်စ္လ်စ္ သိပ္သည္းမႈ မရွိျခင္း၊ အထူ အ ပါး ညီညာမႈ မရွိျခင္း၊ ခရမ္းလြန္ ေရာင္ျခည္ ေအာက္ တြင္ ႏုိ႔ႏွစ္ေရာင္ မေျပာင္းျခင္း၊ ရာသီ ဥတုႏွင့္ ေရစုိဒဏ္ ခံႏုိင္မႈ မရွိျခင္း၊

(ခ)ေငြစကၠဴ နံပါတ္ မ်ားမွာ အကၡရာ (၂)လုံး၊ ဂဏန္း(၇) လုံးပါ ျမန္မာ အကၡရာ ဂဏန္းႏွင့္ အဂၤလိပ္ အကၡရာ ဂဏန္း တုိ႔ျဖင့္ (၂)မ်ဳိး ႐ုိက္ႏွိပ္ ထားေသာ္လည္း၊ ခရမ္းလြန္ ေရာင္ျခည္ ေအာက္တြင္ နီရဲ ေတာက္ပမႈ မရွိျခင္း၊

(ဂ)ေရစာမ်ား အေနျဖင့္ ဆင္ျဖဴေတာ္ ပုံေရစာႏွင့္ ၅ဝဝဝ တန္ဖုိး ေရစာ မွာ အလင္း ေရာင္တြင္ ေထာင္ၾကည့္ က ေပၚ လြင္ ျပတ္သားမႈ မရွိျခင္း၊

(ဃ)လုံၿခံဳေရး ႀကိဳးအား ေငြစကၠဴတြင္ ေဒါင္လုိက္ ထည့္ သြင္း ထားျခင္း မရွိဘဲ၊ ေငြစကၠဴ ေပၚတြင္ ၅ဝဝဝk စာတန္းအား အတည့္/ ေျပာင္းျပန္ ပုံႏွိပ္ ထားၿပီး သပ္ရပ္မႈ မရွိျခင္း၊

(င)ပုံႏွိပ္နည္း စနစ္မွာ သာမန္ ပုံႏွိပ္ ထားျခင္းေၾကာင့္ စာလုံး၊ ေဆးေၾကာင္း မ်ား ၾကည္လင္ ျပတ္သားမႈ မရွိဘဲ အေရာင္ မွိန္ ေနျခင္း၊ စသည္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ေဒၚလာ မ်ားအား အတု အစစ္ခြဲနည္း

က်ေနာ္ ေငြသိမ္းေကာင္တာ ၃ရက္ လုပ္ပါတယ္ ၂ရက္ကေတာ့ ေငြအတု အၿမဲပါလာတတ္တယ္။ အတုအမ်ားဆံုးကေတာ့ ၂၀ တန္နဲ႔ ၁၀၀ တန္ပါ။

ေငြအတု အစစ္ ကို

(၁) ဂဏာန္းေရာင္ျပန္ျဖစ္ရပါမယ္။

(၂) ေငြစကၠဴကို ေထာင္ၾကည့္လိုက္ပါက လူေခါင္းပံုအရိပ္ ေတြ႕ရပါမယ္။

(၃) ေငြစကၠဴက လူ႐ုပ္ရဲ႕ ကုတ္အက်ီကို လက္သည္းနဲ႔ ျခစ္ၾကည့္ပါ ။ အထစ္အထစ္နဲ႔ ၾကမ္းေနရပါမယ္။ အဲ့သံုးခ်က္ေသခ်ာပါက ေငြစကၠဴအစစ္ပါ။

ေအာက္က ေနာက္တစ္နည္း

၁ေသာင္းတန္

၁။ ေရာင္ျပန္ ႀကိဳး ဟာ အေရာင္ အစိမ္း နဲ႕ အနီ ေျပာင္းရင္ အစစ္္ပါ။ အနီပဲ ျဖစ္ေနရင္ အတုပါ။ (အလင္းေရာင္ ျပန္ေအာင္ လက္နဲ႕ နည္းနည္းေလး ကစားၾကည့္လိုက္ပါ။

၂။ သေကၤတ ထုထားတဲ႕ေနရာေတြဟာ ႀကမ္းေနရင္ အစစ္ပါ။ေခ်ာေနရင္အတုပါ။ အစစ္ဟာ သေကၤတ ေတြ ကို ပရက္စ္နဲ႕ ထုထားလို႕ေဖာင္းႀကြျဖစ္ေနရင္ ၾကမ္းပါတယ္။ အတုဟာ ကာလာပရင့္ဆိုရင္ မႀကမ္းပဲ ေခ်ာေနတယိ။

၃။ ေငြႀကိဳးအသားဟာ အစစ္ဆိုရင္ တစ္ဝက္စီ ေပၚတစ္ဝက္ ျမဳပ္တစ္ ဝက္ျဖစ္ရမယ္။ ေထာင္ၾကည့္လို႕ ႀကိဳးသားဟာ အေရာင္သာပါျပီး ႀကိဳးမပါရင္ အတုပါ။ ႀကိဳးမပါ ပဲ အေရာင္ တစ္တန္းထဲ ျဖစ္ေနရင္အတုပါ။

၄။ ေငြစကၠဴ ကို ေရ စက္ နွစ္စက္ အစက္ခ် ျပီး လက ညိဳး ထိပ္ေလးနဲ႕ ခပ္ ပါးပါး ေလး ၁၀ စကၠန္႕ ၾကာေအာင္ မ်က္နွာျပင္ကို ပြတ္ၾကည့္ပါ။ အလိပ္လိုက္ ကြာလာတာနဲ႕ အတုဆိုတာ ေသျခာျပီ။အစစ္ကေတာ့ ဘာမွ မျဖစ္ပဲ ပလပ္စတစ္ ေပၚ ပြတ္သလိုပါပဲ။

၅။ အေတာ္အေရာင္ေကာင္းတဲ႕ တစ္ေသာင္းတန္ေတြရွိပါတယ္။ႀကိဳး ကေတာ့ အေရာင္မေျပာင္းဘူး။ေရနဲ႕စြတ္ ပြတ္လိုက္တာနဲ႕ တန္းေပၚတာပါပဲ။ ၅၀၀၀ တန္ကေတာ့ လက္ရာေကာင္းတာ မရွိပါဘူး။ ႀကည့္တာနဲ႕ကို စကၠဴ မွန္း သိသာပါတယ္။

၅၀၀၀တန္

၁။ ၅၀၀၀တန္အတုဟာ ၾကည့္ရင္ ပိုသိသာပါတယ္။ စကၠဴ ရဲ႕ အေရာင္ဟာ အနီေရာင္ ေတာင္ေတာက္ မဟုတ္ပဲ ျဖဴ ေရာ္ေရာ္ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါဆိုအတုပါ။( သံုးစြဲတာမ်ားလည္းျဖစ္ပါတတ္ပါတယ္။ )

၂။ အတု စကၠဴသားဟာ အေတာ္ ေပ်ာ့ျပီး ပါးလြာပါတယ္။

၃။ ႀကိဳး ဟာ နီ ဝါျပာ ေျပာင္းရင္ အစစ္ပါ။မေျပာင္းရင္အတုပါ။

၄။ တံဆိပ္တံုးထုထားတဲ႕ သေကၤတ ေနရာေတြဟာ တစ္ေသာင္းတန္လိုပဲ ၾကမ္းေနရင္ အစစ္ပါ။ ေခ်ာေနရင္အတုပါ။

၅။ အေသျခာဆံုးကေတာ့ ေရနွစ္စက္ေလာက္ ေဒါင့္တစ္ေနရာကို ခ်ျပီး ပါးပါးေလးပြတ္ၾကည့္ ပါ။ စာရြက္ ကို ေရနဲ႕ခြာသလို အလိပ္ေလး ထြက္လာျပီ ဆိုရင္ေတာ့ အတုေသျခာပါျပီ။ အစစ္က ႀကိဳက္သေလာက္ ပြတ္ပါ။ ဘာမွမျဖစ္ပါ။

Credit to myo maung

Comments